• tác giả

Trần Minh Quân – Mất nón trùm mền cười rặc. Lạc trong thành phố

Mất nón trùm mền cười rặc
 

Tôi đã mất
một cái nón.
Tôi đã mất
từ lâu lắm,
những điều hôm nay bỗng dưng >>>

Trần Minh Quân – Hôm nay ngày buồn. Mùa chờ chết. Đêm của tôi

Hôm nay ngày buồn

 
hôm nay ngày buồn,
nỗi buồn
không quen gió ngược.

hôm nay ngày đau,
mùa xuân chăm kim, đẹp thật >>>

Trần Minh Quân – 4 bài thơ

Đám ma nhiều mây

 
Chiều nay gió
thổi mây như đám ma trôi chậm
băng ngang bầu trời đã tím ngắt tiếng khóc
tưởng nhớ một tình yêu thương mà
trước vì đói
sau vì hết đói
đã bị bỏ quên. >>>