Orhan Pamuk – Thành phố của những bóng ma

Phạm Viêm Phương dịch
(trích bút ký İstanbul: Hatıralar ve Şehir)

Istanbul photoTừ lúc còn rất nhỏ, tôi đã ngờ rằng có nhiều thứ đối với thế giới của tôi hơn mức tôi thấy được: đâu đó trên những đường phố Istanbul, trong một ngôi nhà giống căn của chúng tôi, có sống một Orhan khác giống tôi đến độ người ta có thể lầm hắn là anh em sinh đôi của tôi, hay thậm chí kẻ song trùng với tôi. Tôi không nhớ được mình lấy ý nghĩ này từ đâu hay nó đến với tôi thế nào. Hẳn nó đã xuất phát từ một mạng lưới những lời đồn đãi, hiểu lầm, ảo giác và sợ hãi. Nhưng trong số những ký ức xa xăm nhất của tôi, cái việc tôi đi tới chỗ cảm thấy thế nào về bản sao ma quái kia của tôi thì đã rõ. >>>