Nguyễn Bá Khanh | Tranh màu nước và triển lãm nhóm “Câu Lạc Bộ Màu Nước” 4/5 đến 13/5/2020

Nguyễn Bá Khanh, “Chiều Buông.” Màu nước, 40 x 55 cm

Họa sĩ Nguyễn Bá Khanh, sinh năm 1961 tại Hà Nội. Học vẽ từ lúc 8 tuổi tại Hà Nội. Học Đại Học Mỹ thuật TPHCM khóa 1986-1991, chuyên khoa sơn dầu.

Năm 1987 triển lãm cá nhân lần 1 tại Trung tâm nhà Văn Hóa Thanh Niên, Huế Tiếp tục đọc