Mat Gleason | Tác động lâu dài của nghệ thuật Ann Phong

Ann Phong, “Cách Ly Xã Hội,” 28 inch x 24 inch, acrylic with found objects, 2020

Ann Phong là một họa sĩ với nét cọ thi vị, thời điểm gần đây trong cuộc hành trình hội họa chung, chị sử dụng chất liệu phế thải để thể hiện những ý tưởng mà chị mong được chia sẻ với chúng ta trong cuộc sống. Tiếp tục đọc