Chu Ngạn Thư – Đêm, trồng trúc… Tồn. Thơ tháng Sáu. Căn nhà phía dưới

Đêm ,
trồng trúc bạn tặng
sau khi nhậu và luận “ quân tử “ cùng người bạn khác

chiều
cuối tuần trời mưa rả rích
bạn ta vốn trung nông
dường không hề đói
biết ta đa đoan lắm mớ vật vờ
lúc đêm đổi thành ngày
thanh thiên nào bạch nhật? >>>