• tác giả

Về litviet | About

Lit[erature] of Viet[nam]

http://litviet.com

• litviet đăng sáng tác và các bài viết liên quan đến văn chương, nghệ thuật, và văn hóa Việt Nam
[litviet publishes creative writings and articles related to the literature, arts, and culture of Vietnam]

• litviet giữ quyền từ chối bài vở và ý kiến không tương hợp mà không phải giải thích
[litviet reserves the right to refuse publishing unsuitable writings, without providing comments]

• bài vở đăng lại vui lòng liên lạc trực tiếp với các tác giả và ghi rõ nguồn litviet
[please contact the authors directly for permission to republish their works and please cite litviet as the source]

• litviet do Phan Nhiên Hạo tạo lập và giữ bản quyền. Illinois, Hoa Kỳ, 29 tháng 5 năm 2009
[litviet is created and held copyright by Phan Nhien Hao (Hao Phan). Illinois, U.S.A., May 29, 2009]

• liên lạc [contact]: Phan Nhiên Hạo, email: litvietlienlac@yahoo.com 

 

Thể lệ đăng bài

Submission guidelines

  • litviet không đăng lại bài đã xuất hiện trên các trang mạng công cộng.
    [liviet does not publish works that have previously published on public websites]
  •  litviet có thể đăng lại bài đã đăng trên Facebook, sách, báo in. Tác giả cần cho litviet biết tên trang Facebook, tên sách, báo in nơi đã đăng bài.
    [litviet might publish works that have previously published on Facebook pages, printed books and journals. Authors need to provide litviet the Facebook links, titles of the printed books, journals]
  • Trong vài trường hợp hãn hữu, litviet có thể đăng lại bài đã xuất hiện trên blogs, trang mạng cá nhân của tác giả. Tác giả cần cho litviet biết đường dẫn đến các blogs,  trang mạng cá nhân đó.
    [In exceptional cases, litviet might publish works that have previously published on personal blogs and websites of the authors. Authors need to provide litviet the URLs of the blogs, websites]