• tác giả

Vũ Dân Tân – “Metal dress”

“Metal dress,” Amazon series, 2001-2003. Vũ Dân Tân (1946 – 2009). (Ảnh cung cấp bởi Natasha Kraevskaia)