• tác giả

Hà Duy Phương – Lầm. Lặng

Lầm

Sầu lên đốt hạ
Hồn tôi nhức nhối
Mắt em màu trà
Dưới nắng đang sôi

Em phả vào tôi
Làn hơi dịu mát
Và…
Chỉ thế thôi!
Mặc tôi chết khát.

 
 

Lặng

Anh nhúng chân vào tôi
Ứa tràn nhựa sống
Lem lấm hư không
Sầu lên hoang hoải…

Anh chưa tháo giày?!?