• tác giả

Tin văn nghệ

Ba bài thơ của Phan Nhiên Hạo, do Phan Hải-Đăng dịch sang tiếng Anh, vừa đăng trên tạp chí mạng Anomalous Press