• tác giả

Lê Thánh Thư – “Chân dung thánh giá”

"Chân dung thánh giá". 2012. Lê Thánh Thư. Sơn dầu trên bố, 50cm x 50cm