• tác giả

Hà Duy Phương – Chiếc bướu lạc đà

đi qua vùng gió cát
cất tình yêu trong chiếc bướu lạc đà
đi xuyên miền hoang mạc
người đàn ông chết khát…

xương rồng nở hoa nơi những nách gai thất lạc
chiếc bướu lạc đà đã đánh rơi…