• tác giả

Toe – “Chúc mừng năm mới”

"Chúc Mừng Năm Mới". Biếm hoạ của Toe. 1.2012