• tác giả

Nguyễn Đăng Thường – Trí thức xơi mứt

mỗi năm mai đào rộ
lại thấy dân nghèo khổ
đứng chen chúc trầm trồ
ngó trí thức bưng tô
xơi mứt của chế độ