• tác giả

Ann Phong – “Bubble Head”

"Bubble Head". Ann Phong. 2010. Chất liệu hỗn hợp (giấy, canvas cắt, lá cây, cành cây, gỗ...). 33x36 inch