• tác giả

Ngô Lực | Uyên Vũ – “Honey, where are you now?”

"Honey, where are you now?" Tranh tường của Ngô Lực. Ảnh: Uyên Vũ