• tác giả

Direck Kingnok – “Ngọ Môn, Huế”

"Ngọ Môn, Huế". Direck Kingnok (Thailand). 2011. Màu nước, 36x50cm