• tác giả

Direck Kingnok – “Sài Gòn”

"Sài Gòn". Direck Kingnok (Thailand). 2011. Màu nước, 36x50cm;