• tác giả

Nguyễn Man Nhiên – “Một thoáng nàng”

"Một thoáng nàng". Nguyễn Man Nhiên. 2009. Digital painting, 40x40cm