• tác giả

Đỗ Hoàng Tường – “Chân dung tự họa”

"Chân dung tự họa". Đỗ Hoàng Tường. 2011. Sơn dầu, 50x70cm