Phan Hải-Đăng – Trận đại hồng thủy của thơ Việt mới

Hải Ngọc dịch

Bài viết sau đây của Phan Hải-Đăng[*], nguyên văn tiếng Anh, là phần giới thiệu cho tập thơ The Deluge [Đại Hồng Thủy], một tập hợp thơ Việt do Đinh Linh tuyển chọn và dịch sang tiếng Anh, sẽ được nhà xuất bản Chax Press (Tucson, Arizona, Hoa Kỳ) ấn hành vào mùa thu năm 2012. >>>

Trần Thiên Thị – Tả cảnh chiều ở Vũng Thùng

                                                            “Tai nghe súng nổ cái đùng
Tàu Tây đã lại Vũng Thùng hôm qua”
(ca dao)

gã thợ chài đã trở về nhà với cô gái rơi vào mẻ lưới
cô gái nằm trần truồng
trong tờ quảng cáo trôi ra cửa sông >>>

Lưu Thuỷ Hương – Bờ bên kia (ch. 4 – 5)

(Tiếp theo chương 2 -3)

Chương 4:  Và – Giấc mơ
 

Không ai có thể duy trì quá khứ để đưa nó quay nguợc trở về hiện tại. Em yêu! Chỉ có quá khứ tự duy trì chính nó, một cách tự động, và mang một quyền lực ghê ghớm. Nó không ngừng tìm cách quay về và lén lút nối kết với hiện tại, như những kẻ tội phạm và đồng loã. Nó không ngừng tái hiện trong những giấc mơ tối tăm u khốc. >>>