• tác giả

Lê Thánh Thư

"Người". Lê Thánh Thư. 2009. Sơn dầu & acrylic trên bố, 80x40cm, (bộ ba tấm).