• tác giả

Trịnh Cung

"Sau Trận Lũ". Trịnh Cung. 1.2011. Sơn dầu loãng trên canvas, 60x80cm

%d bloggers like this: